Eva Aspengren blir tillförordnad koncernchef för Tyréns Group

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Eva Aspengren Foto: TyrensEva Aspengren Foto: TyrensEva Aspengren Foto: Tyrens

Eva Aspengren blir tillförordnad koncernchef för Tyréns Group

I ett pressmeddelande den 7 mars 2024 tillkännagav Tyréns Group att Eva Aspengren, som nuvarande CFO för gruppen, kommer att ta över som tillförordnad koncernchef från och med 7 mars fram till att Åsa Holmberg tillträder sin roll senast den 15 augusti 2024. Detta sker i ljuset av att den nuvarande koncernchefen Johan Dozzi lämnar sin position efter sex år, som en del av en naturlig succession.

Omfattande erfarenhet och strategisk kontinuitet

Eva Aspengren har varit en del av Tyréns sedan januari 2022 och kommer att fortsätta i sin roll som CFO parallellt med sin tillförordnade position som koncernchef. Hennes djupa insikter i företagets verksamhet och långa erfarenhet från branschen lyfts fram som avgörande faktorer för styrelsens förtroende i hennes förmåga att leda företaget framåt i enlighet med befintlig strategi under övergångsperioden.

Tack från avgående koncernchef Johan Dozzi

Johan Dozzi uttryckte sitt tack till kollegor, kunder och partners för deras samarbete under hans tid som koncernchef, en period där Tyréns har upplevt betydande utveckling och innovation. Hans ledarskap har varit grundläggande för företagets framsteg och han har etablerat en solid grund för Tyréns fortsatta tillväxt och utveckling.

Framtidsutsikter

Tyréns är ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med ambitionen att skapa hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Företaget, som är stiftelseägt, fortsätter att fokusera på forskning och utveckling inom sitt område, i nära samarbete med universitet och högskolor. Med Eva Aspengren vid rodret, åtminstone tillfälligt, och med en välgrundad plan för framtiden, ser Tyréns Group fram emot att fortsätta bidra till utvecklingen av hållbara samhällen.

För ytterligare information, se det officiella pressmeddelandet från Tyréns Group.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner