SundaHus Miljödata stödjer BREEAM-SE 6.0 uppgradering

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Bild: Sunda Hus BREEAMBild: Sunda HusBild: Sunda Hus

SundaHus Miljödata stödjer nu BREEAM-SE 6.0

I ett nyligt utsläppt pressmeddelande annonserades det att SundaHus Miljödata har uppdaterats för att inkludera stöd för den senaste versionen av BREEAM-SE, version 6.0. Denna utveckling markerar ett viktigt steg för aktörer i bygg- och fastighetsbranschen som arbetar mot att uppnå hållbarhetsmål och certifieringar för sina projekt.

Vad innebär det nya stödet?

Med den nya uppdateringen till SundaHus Miljödata, ett verktyg som används för att dokumentera och styra materialval för en hållbar byggmiljö, kan användare nu säkerställa att de uppfyller specifika kriterier som anges av BREEAM-SE 6.0. Detta inkluderar kriterier såsom inomhusluftens kvalitet samt ansvarsfull anskaffning av byggvaror och begränsningen av farliga ämnen.

Verktyget stödjer brukare i att följa både obligatoriska krav och vanliga poänggivande kriterier inom BREEAM-SE 6.0, men stödjer inte kriterierna för exemplariska poäng.

Fördelar med uppdateringen

Förutom att kunna säkerställa överensstämmelse med BREEAM-SE 6.0, kommer användare av SundaHus Miljödata dra nytta av funktioner som en digital loggbok, plats- och mängdregistrering av byggprodukter och hantering av avvikelser mot kriterier. Dessa funktioner underlättar hantering och spårbarhet av materialanvändningen i byggprojekt och bidrar till en mer hållbar byggprocess.

För mer detaljerad information

För mer detaljerad information om de specifika kriterierna i BREEAM-SE 6.0 och hur SundaHus Miljödata kan stödja bygg- och fastighetsprojekt mot hållbarhetsmål, rekommenderas det att konsultera den tekniska manualen som SGBC publicerat.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs också: Bonnier Fastigheter når BREEAM In-Use Excellent för Vega i Cykelfabriken

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner