Svevia bygger gång- och cykelbana i Uddevalla för ökad trafiksäkerhet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Prm Svevia bygger gång- och cykelbana utanför UddevallaPrm Svevia bygger gång- och cykelbana utanför UddevallaPrm Svevia bygger gång- och cykelbana utanför Uddevalla

Svevia startar byggnation av gång- och cykelbana i Uddevalla för ökad trafiksäkerhet

I ett pressmeddelande från Svevia aviserades det att företaget kommer att påbörja anläggningsarbeten för en ny gång- och cykelbana utanför Uddevalla. Projektet, som är initierat av Trafikverket, syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Den nya banan kommer att sträcka sig mellan Ammenäsvägen och Sundstrand, längs väg 679 under E6, och kopplar samman bostadsområdet med Uddevalla centrum. Arbetet inkluderar röjning, schaktning, anläggning av gång- och cykelväg samt en ombyggnation av fem busshållplatser. Projektet väntas starta under mars månad och pågå fram till december.

Fokus på säkerhet och miljö

Fredrik Lundvall från Svevia lyfter fram utmaningarna med att arbeta i en befintlig trafikmiljö och efterlyser förståelse från allmänheten för eventuella framkomlighetsproblem. Vidare diskuterar Lundvall ansträngningarna för att hantera invasiva arter som parkslide, jättebalsamin och blomsterlupiner under byggnationsprocessen, samt möjliga fornminnen som kan upptäckas.

Projektet, som uppskattas kosta cirka 12 miljoner kronor, förväntas inte bara förbättra säkerheten för cyklister och gångtrafikanter, utan även bidra till en ökad tillgänglighet till Uddevalla centrum.

För mer information, se det fullständiga pressmeddelandet

Läs även: Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

sportproffsen.se
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner