Skiljeman rekommenderar 5,3% hyreshöjning i Helsingborg

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

Skiljeman rekommenderar hyreshöjning på 5,3 procent i Helsingborg

I en nyligen genomförd tvistelösning har en skiljeman rekommenderat att hyresnivåerna i Helsingborg ska höjas med 5,3 procent från och med den 1 januari 2024. Beslutet följer efter att Fastighetsägarna Syd ansökte hos Hyresnämnden om att få en skiljeman utsedd, i syfte att lösa de pågående hyresförhandlingarna för nästa år.

Ökade kostnader för fastighetsförvaltning

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna Syd, påpekar att de ökade kostnaderna för att förvalta bostäder har varit en långvarig trend som överstigit den allmänna ekonomiska utvecklingen. Han menar att detta har skapat ett gap mellan de faktiska kostnaderna för att underhålla och förvalta hyresrätter och den hyresutveckling som har följt.

”Hyrorna behöver utvecklas så att det går att förvalta hyresrätterna på ett långsiktigt hållbart sätt, i linje med hyresgästernas förväntningar på sitt boende”, betonar Hulthe Andersson.

Tvistelösningens roll i hyresförhandlingar

Förhandlingarna om 2024 års hyror i Helsingborg kom att avgöras genom en så kallad tvistelösning, där skiljemannen Vanja Lycke gav sin rekommendation utan att ge någon närmare motivering till beslutet. Motiveringen, enligt Hulthe Andersson, är av stor vikt för att ge parterna vägledning inför kommande förhandlingar och minska risken att hamna i tvistelösningar igen.

Det nu fattade beslutet om en höjning med 5,3 procent är ett bland de första i sitt slag som avgjorts genom det nya tvistelösningssystemet. Inom två veckor från skiljemannens rekommendation ska parterna komma överens om en formell förhandlingsöverenskommelse som grundar sig på den föreslagna hyreshöjningen.

För boende med en nuvarande hyra på 8 000 kronor i månaden innebär detta en månatlig ökning på cirka 400 kronor.

En omdebatterad process

Fastighetsägarna hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning med 12 procent, baserat på en modell enats om av parterna kort tid före förhandlingarnas inledande. Efter att förhandlingarna genomförts under tre månader utan att parterna kunde komma överens, valde Fastighetsägarna att vända sig till Hyresnämnden i enlighet med den nya lagstiftningen från 2023.

Hulthe Andersson uttrycker Fastighetsägarnas intention att ta sitt ansvar och arbeta för att den rekommenderade hyreshöjningen omsätts i en överenskommelse ”så att hyresgästerna så snabbt som möjligt ska få besked om sina hyror”.

Det finns för närvarande ett 90-tal liknande ärenden runt om i landet som väntar på skiljemannens rekommendation. Det antyder att systemet med tvistelösning kommer att spela en avgörande roll i framtida hyresförhandlingar.

Källa till informationen finns i pressmeddelandet från Fastighetsägarna. För vidare detaljer, läs fullständigt pressmeddelande på Via TT.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner