Svevia bygger bostadsområde vid Årstafältet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12
Svevia flaggorSvevia flaggor. Foto: Svante Örnberg

Svevia tar över förberedande markarbeten för nya bostadsområdet vid Årstafältet

Stockholms stad har gett entreprenadföretaget Svevia i uppdrag att utföra mark- och anläggningsarbetena som utgör grunden för det nya bostadsområdet vid Årstafältet. Projektet innebär en viktig del i utvecklingen av en ny stadsdel som omfattar över 7 000 nya bostäder, samt förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kontor och en stor park.

De förberedande markarbetena för detta område påbörjades redan under 2018, men arbetena avbröts 2022 efter att Stockholms stad avslutade sitt samarbete med den dåvarande entreprenören. Med Svevia vid rodret och en ny tidsplan på plats, är målet att slutföra arbetena och lägga grunden för ett bostadsområde som ska bli hem för cirka 17 500 invånare.

En ny start med Svevia

Magnus Skoglund, projektledare på Svevia, förklarar att de initiala stegen i projektet innefattar avslutningen av påbörjade, men ofärdiga, delar såsom två halvfärdiga gång- och cykelbroar och omfattande schaktarbete. Nästa steg innebär att anlägga vägar och gator som förberedelse för byggandet av bostäder och offentliga platser.

Det totala värdet av kontraktet för de förberedande markarbetena ligger på strax under 500 miljoner kronor. För Svevia, som specialiserar sig på att bygga och underhålla infrastruktur såsom vägar och broar, representerar detta projekt ett ytterligare steg i företagets mål att vara ”grunden i svensk infrastruktur”.

Projektet vid Årstafältet är inte bara en investering i bostäder, utan också en satsning på en hållbar framtid med tanke på de medföljande skolorna, idrottsanläggningarna och grönområdena. Uppdraget går i linje med Stockholms stads vision om att främja en hållbar stadsutveckling.

Framtidsutsikter

Det stora projektet vid Årstafältet beräknas vara färdigställt år 2035. Detta område framstår som en viktig del I Stockholms framtida stadsplanering och kommer att erbjuda boende, arbetsplatser och rekreation för tusentals invånare. Med Svevia som entreprenör och Stockholms stad som uppdragsgivare, är målet att skapa en ny stadsdel som kombinerar bostäder med behovet av en levande och hållbar stadsmiljö.

För mer information om projektet, besök den officiella pressmeddelandet på Svevias nyhetsrum: Svevia lägger grunden för Årstafältet.

Detta projekt är ett lysande exempel på hur samarbetet mellan det offentliga och det privata kan leda till utvecklingen av nya och hållbara stadsdelar. Med blicken framåt väntar nu Stockholms invånare med spänning på att se utvecklingen av Årstafältet och hur det kommer att forma staden för framtida generationer.

Läs också: Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner