Kvarteret Återbruket: Gamla våningsplan återbrukas i bostadsprojekt

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Gamla våningsplan lägger grunden för nya Kvarteret Återbruket. Visionsbild: Lendager GroupGamla våningsplan lägger grunden för nya Kvarteret Återbruket. Visionsbild: Lendager GroupGamla våningsplan lägger grunden för nya Kvarteret Återbruket. Visionsbild: Lendager Group

Gamla våningsplan återbrukas i nytt bostadsprojekt

I Göteborg tas nu ett stort steg för att integrera återbruk i byggbranschen genom projektet Kvarteret Återbruket. Genom att återanvända våningsplan från det gamla IKEA-varuhuset i Kållered, som nu rivs, läggs grunden för ungefär 70 nya hyreslägenheter i Selma stad. Initiativet, som drivs i samverkan mellan Framtiden Byggutveckling och NCC, strävar efter att hälften av det inbyggda materialet i projektet ska vara av återbruk.

Storskaligt återbruk med betydande miljövinster

Tidigare har storskaligt återbruk i byggsektorn varit en utmaning, särskilt när det gäller tunga konstruktionsdelar. Detta projekt markerar därför ett viktigt steg framåt genom att håldäck på över 3 000 kvadratmeter från det gamla IKEA-varuhuset återanvänds. Detta anses inte bara vara kostnadseffektivt utan också minska klimatavtrycket betydligt jämfört med nyproduktion av motsvarande material.

Kvalitetssäkring och bearbetning av återbruksmaterial

För att säkerställa materialkvaliteten har RISE genomfört omfattande tester på håldäcken. Resultaten visar att betongens kvalitet är hög och att materialet bedöms kunna användas i minst dubbelt så lång tid som det redan tjänat. Denna noggranna kvalitetssäkring är avgörande för att återbruksprojektet ska kunna genomföras framgångsrikt.

Samverkan är nyckeln till framgång

Projektet involverar flertalet aktörer från olika delar av bygg- och rivningsindustrin. Samarbetet mellan Framtiden Byggutveckling, NCC och rivningsentreprenörerna, tillsammans med specialiserade underentreprenörer och forskningsinstitutet RISE, understryker vikten av partnerskap och innovation inom återbruk. Engagemanget från IKEAs fastighetsutvecklare Ingka Centres, som tillhandahållit materialet, lyfts fram som ett exempel på hur olika sektorer kan samarbeta för att främja hållbara lösningar.

Framtiden Byggutvecklings åtagande för hållbart byggande

Projektet Kvarteret Återbruket är en del av det bredare initiativet Handslaget, som leds av Business Region Göteborg. Det är ämnat att stimulera och etablera en återbruksmarknad i Göteborgsområdet, vilket stämmer väl överens med Framtiden Byggutvecklings mål att bygga hållbara och prisvärda bostäder för göteborgarna. Med Kvarteret Återbruket går man i bräschen för att visa att innovativa lösningar på traditionella metoder inte bara är möjliga utan också fördelaktiga både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs också: Renoveringsdagarna 2024: Återbruk i byggsektorn för en hållbar framtid

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner