Skellefteå kommun anklagar Kauno Tiltai AB för avtalsbrott efter avbrottet på Karlgårdsbron

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Vy över Älvsbacka Skellefteå Foto: Jonas WestlingVy över Älvsbacka Foto: Jonas Westling / Unsplash

Skellefteå kommun anklagar Kauno Tiltai AB för avtalsbrott efter avbrutet arbete på Karlgårdsbron

Skellefteå kommun har uttryckt en stark anklagelse mot entreprenören Kauno Tiltai AB för avtalsbrott efter att företaget beslutat att avbryta sitt arbete på Karlgårdsbron den 11 mars. Detta beslut kommer efter en period av intensiva diskussioner och meningsskiljaktigheter kring avtalet mellan parterna.

Orsaken till avbrottet

Kauno Tiltai AB har enligt uppgifter beslutat att avbryta projektet på grund av krav som de anser inte har tillmötesgåtts. Skellefteå kommun å sin sida argumenterar för att entreprenörens krav är ogrundade och att avbrottet i arbetet representerar ett avtalsbrott.

”Det är otroligt tråkigt att vi har hamnat i denna situation. Trots upprepade diskussioner har ingen överenskommelse kunnat nås. Vi står fast vid att entreprenörens krav på oskälig tidsförlängning och ersättning för kostnader som inte stöds av vårt avtal, saknar grund”, säger Thérese Bäckström Zidoli, projektchef vid Skellefteå kommun.

Karlgårdsbrons betydelse

Projektet, Karlgårdsbron, anses vara en vital komponent i Skellefteås infrastruktur för att kunna hantera den växande trafiken och främja den lokala samhällsutvecklingen. Kommunen betonar bronens vikt i att förbättra de lokala trafikflödena och understryker att de måste agera för att säkerställa en korrekt användning av skattemedel.

”Skellefteå behöver den här bron snarast för att få till bättre trafikflöden. Det är vår plikt att skydda våra skattemedel och vidta åtgärder om saker inte hanteras som de ska” förklarar Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Skellefteå kommun.

Parternas framtida handlingar

Trots det avbrutna arbetet fortsätter diskussionerna mellan Skellefteå kommun och Kauno Tiltai AB angående avtalet. Kommunen lovar att lämna ytterligare information när den blir tillgänglig.

För mer detaljer kring situationen och den fortsatta processen, hänvisas till den officiella pressmeddelande från Skellefteå kommun.

Läs även: Helsingborg utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2023

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner