Renoveringsdagarna 2024: Återbruk i byggsektorn för en hållbar framtid

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
gamla fönster återbruk Foto: Jonathan Hanna / Unsplashgamla fönster Foto: Jonathan Hanna / Unsplashgamla fönster Foto: Jonathan Hanna / Unsplash

Renoveringsdagarna 2024 lyfter fram återbrukets potential i byggbranschen

Under Renoveringsdagarna 2024 kommer fokus att ligga på återanvändning och dess växande betydelse för en mer hållbar byggsektor. Evenemanget, som äger rum i Stockholm den 15-16 maj, väntas samla ledande experter och intressenter inom arkitektur, byggande och cirkulär ekonomi.

Återbruk kan minska CO2-utsläppen avsevärt

En av de framstående talarna, Anders Bang Kiertzner från det danska arkitektkontoret Lendager, understryker vikten av att omvärdera användningen av befintliga material i byggprocessen. Lendager har sedan start för 15 år sedan använt sig av återvunna material i sina projekt och betonar hur detta inte bara har estetiska fördelar utan också bidrar positivt till miljön. Genom att nyttja material som redan finns kan koldioxidutsläppen reduceras med 30-50 procent, vilket visar på återbrukets potential att bidra till en mer hållbar framtid.

Svårigheter och möjligheter

Utmärkta exempel på framgångsrika återbruksprojekt, såsom förskolan The Swan, lyfts fram som bevis på att det är fullt möjligt att integrera återanvänt material i modern arkitektur utan att kompromissa med design eller funktionalitet. Dock påpekas utmaningar såsom de nuvarande regelverken och administrationsprocesserna som kan försena och försvåra implementeringen av återbruksstrategier. Ett större samarbete och engagemang från såväl privata som offentliga aktörer är därför avgörande för att övervinna dessa hinder.

Behovet av en attitydförändring

Kiertzner framhäver även behovet av en kulturell och lagstiftande förändring för att underlätta och främja användningen av återvunnet material inom byggbranschen ytterligare. Genom att dela med sig av deras kunskap och erfarenheter hoppas Lendager att kunna inspirera andra aktörer till att utforska möjligheterna med återbruk och på sikt bidra till en mer hållbar byggbransch.

Läs mer om Renoveringsdagarna 2024 och anmälan till evenemanget här.

Läs också: Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045: Ett fossilfritt Sverige

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner