Nollvisionsarenan – Förebyggande av arbetsplatsolyckor

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Ambulance helikopter Foto: Niklas Jonasson / Unsplash Nollvision i arbetsolyckorAmbulance helikopter Foto: Niklas Jonasson / UnsplashAmbulance helikopter Foto: Niklas Jonasson / Unsplash

Under 2023 nådde Sverige en tragisk milstolpe då 63 människor miste sina liv i arbetsplatsrelaterade olyckor, vilket är det högsta antalet dödsfall på tolv år. På grund av denna dystra statistik lanseras nu Nollvisionsarenan, en ny satsning för att förebygga arbetsplatsolyckor och följa upp åtgärder mot dessa tragedier. Detta initiativ presenterades under Skyddsombudsdagarna, en nordisk mötesplats för personligt skydd och industriell säkerhet.

Nollvisionsarenan ska förebygga arbetsplatsolyckor

Nollvisionsarenan syftar till att vara en återkommande mötesplats där politiker, skyddsombud och arbetsmarknadens parter kan samlas för att diskutera och genomföra åtgärder mot arbetsplatsolyckor. Bakom initiativet står representative från bland annat LO-Distriktet Västsverige, Nordic Safety Association (NSA), IF Metall och Skyddsombudsdagarna. De belyser vikten av att stärka skyddsombudens roll och att samhället måste göra mer för att vända den negativa trenden med ökade dödsolyckor på arbetsplatser.

Ett gemensamt ansvar

Initiativtagarna till Nollvisionsarenan betonar att det är ett gemensamt ansvar att agera mot arbetsplatsolyckor. Trots regeringens uttalade nollvision och strategier för att minska antalet dödsfall på arbetsplatserna har få åtgärder genomförts, och färre skyddsombud finns på arbetsplatserna. Med Nollvisionsarenan hoppas man skapa ett forum där konkreta åtgärder kan diskuteras och genomföras, allt för att ingen ska behöva mista livet på jobbet.

Läs mer om Nollvisionsarenan och Skyddsombudsdagarna:

Under dessa dagar förenas arbetsmarknadens parter för att tillsammans arbeta för en säkrare arbetsmiljö, där det slutgiltiga målet är att verkligen uppnå en nollvision där ingen behöver dö av sitt arbete.

Läs även: Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045: Ett fossilfritt Sverige

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner