Nya lägenheter planeras i Klostergården

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Illustration av de planerade bostadshusen vid KlostergårdenDe planerade husen, sett från Nordanväg. Illustration: Marge Arkitekter

Nya Bostäder Planeras Vid Klostergården

I Lund kan Klostergårdens centrum inom kort berikas med två nya flerbostadshus. Detta initiativ, som drivs av Lunds kommun, aviserades nyligen genom ett pressmeddelande och innefattar nära 90 lägenheter. Planerna inkluderar även utveckling av ett underjordiskt parkeringsgarage och en butikslokal, vilket ytterligare skulle stärka områdets attraktionskraft.

De föreslagna byggnaderna, som planeras att bestå av sju våningar med den översta våningen indragen, är tänkta att spegla och komplettera den befintliga arkitektoniska profilen i Klostergårdens centrum. Med en tegelfasad i en dynamisk röd ton siktar projektet på att knyta an till, men även skilja sig från, den omgivande bebyggelsen.

Områdets Nya Utseende

Det aktuella området, som idag upptas av parkering och ett äldre enplanshus, kommer att genomgå en stor förändring. Tanken är att skapa ett mervärde för Klostergårdens centrum genom att förse det med nya boendealternativ och samtidigt berika det offentliga rummet med möjligheter för samvaro och rekreation.

Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden, uttrycker stor entusiasm över projektet: ”Det blir ett efterlängtat tillskott av lägenheter i ett riktigt bra läge. De nya bostäderna kompletterar den befintliga bebyggelsen på Klostergården och är ett utmärkt exempel på vårt arbete med att förtäta Lund för att ge fler möjlighet att bo i vår stad.”

Samrådsperiod och Framtid

Samrådsperioden för projektet är planerad att starta i början av april, under vilken allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta markerar en viktig del i processen för att säkerställa att de nya byggnadernas design och funktion är i linje med Lundabornas vision och behov.

Detaljerad information om projektet, inklusive en illustrativ bild på de planerade husen från Nordanväg, kan hittas i pressmeddelandet från Lunds kommun.


Läs även: Rekordminskning av biltrafiken och ökat cyklande i Lund

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner