Skanska säkrar fortsatt kontrakt för vägunderhåll

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-14
Vägunderhåll Bild: SkanskaVägunderhåll Bild: SkanskaVägunderhåll Bild: Skanska

Skanska säkrar fortsatt kontrakt för vägunderhåll i södra Sverige

I ett nyligen tillkännagivet pressmeddelande meddelade företaget att deras industriverksamhet, Skanska Industrial Solutions, har tilldelats ett nytt uppdrag av Trafikverket. Uppdraget gäller drift och underhåll av det allmänna vägnätet inom driftsområdet Bjäre-Åsbo i nordvästra Skåne och är värt 179 miljoner kronor över fyra år. Det markerar en fortsättning på företagets arbete i området, en roll bolaget haft sedan 2018.

Detaljer om kontraktet

Kontraktet omfattar vinterväghållning, asfaltarbeten, anläggningsarbeten samt akut hantering av händelser på vägnätet såsom trafikolyckor och stormskador. Det förnyade förtroendet belyser Skanskas kompetens och kapacitet inom området och bidrar till en säkrare och mer effektiv infrastruktur i regionen. Detta kontrakt syftar även till att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet mellan Skanska och Trafikverket med fokus på samverkan och digitalisering.

Avtalets startdatum är satt till den 1 september 2024 och sträcker sig över en fyraårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Fortsatt satsning på drift och underhåll

Sådana kontrakt och uppdrag förstärker Skanskas position på den svenska marknaden som en ledande aktör inom infrastruktur. Det understryker också företagets långsiktiga åtagande för att underhålla och förbättra tillståndet på Sveriges vägnät, vilket är avgörande för landets ekonomi och medborgares vardagsliv.

För mer detaljer, besök det fullständiga pressmeddelandet.

Läs även: Svevia förbättrar vägar i Västerbotten

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner