Hantera ovilliga hyresgäster på ett smidigt sätt

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-15
Bild av en hyresvärd i en bostadTerrass Foto: HSBBild av en hyresvärd i en bostad

Så hanterar du ovilliga andrahandshyresgäster

Att hyra ut sin bostad i andra hand är ett populärt alternativ för många. Men vad händer om hyresgästen vägrar att flytta ut vid kontraktets slut? HSB Riksförbund ger klarhet i vad både hyresvärdar och hyresgäster har för rättigheter och skyldigheter i dessa situationer.

Regler varierar mellan bostadsrätter och hyresrätter

För att hyra ut en bostad i andra hand krävs godkännande från styrelsen och beroende på om det rör sig om en bostadsrätt eller hyresrätt tillämpas olika lagar. För bostadsrätter gäller lagen om uthyrning av egen bostad där hyresvärdar och hyresgäster har olika uppsägningstider att förhålla sig till.

Hyresrätter som upplåts i andra hand följer istället regler enligt 12 kap. jordabalken, där både hyresvärd och hyresgäst är bundna av hyrestiden och hyresgäster kan ha besittningsskydd under vissa omständigheter.

Avhysning genom Kronofogden vid avslutat avtal

Om en hyresgäst inte frivilligt flyttar ut vid avtalstidens slut är det olämpligt att själv försöka avhysa hyresgästen. Istället bör man som hyresvärd vända sig till Kronofogdemyndigheten för att ansöka om vanlig handräckning. På detta sätt kan processen att få hyresgästen att flytta utföras lagligt.

HSB Riksförbund erbjuder juridisk rådgivning för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som kan behöva hjälp i liknande situationer. Medlemmar inom HSB kan dessutom utnyttja själva rådgivningen för vidare assitans.

Läs även: Lägre Inflation ger Optimism på Bostadsmarknaden

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner