Stor Renovering av Bräckeskolan på Västra Hisingen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-18
Bild av pågående renovering vid BräckeskolanBräckeskolan Foto: Skeppsviken

Bräckeskolan genomgår stor renovering

Göteborgs Stad och Skeppsviken Bygg & Fastighet AB har tecknat avtal gällande om- och tillbyggnaden av Bräckeskolan på västra Hisingen. Projektet, som innebär en betydande förnyelse och utökning av skolans faciliteter, startade projekteringen i början av 2024 och beräknas pågå till 2027.

Kulturella värden bevaras

Bräckeskolan, som har kulturhistoriska värden och ingår i Göteborgs bevarandeprogram, kommer genom detta projekt att sammanfläta historiska element med moderna utbildningsmiljöer. Första etappen avser en omfattande utbyggnad av idrottshallen, medan andra etappen fokuserar på den ursprungliga byggnaden från 1946.

En investering i framtidens utbildning

”Vi ser fram emot att skapa nya utbildningslokaler till våra barn, på en skola som har så mycket historia”, säger Nikola Jovetic, arbetschef på Skeppsviken Bygg. Projektet får också beröm av Malin Svedmyr från stadsfastighetsförvaltningen, som betonar vikten av hållbarhet och ekonomisk effektivitet i samband med bevarandet av skolans kulturella arv.

Mer information om projektet finns tillgänglig i det officiella pressmeddelandet.

Läs även: Hållbarhet i Fokus: Earth Week 2024 i Växjö

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner