Trä- och Möbelföretagen: Prognos och Utveckling av Småhusbyggande

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Röd hus med vit fönster VästeråsGammalt hus i Västerås Foto: Anna Delliou / Unsplash

Prognos för småhusbyggande ökar

Enligt en färsk prognos från Trä- och Möbelföretagen (TMF) väntas antalet påbörjade småhus öka under 2024. Prognosen pekar nu på att 4 500 småhus kommer att påbörjas, vilket är en uppgång med 500 enheter jämfört med tidigare förutsägelser. Denna justering markerar ett trendbrott efter en period av minskade byggsiffror.

Olika orsaker till svag utveckling

TMF identifierar flera orsaker bakom den långsamma utvecklingen de senaste åren, inklusive det säkerhetspolitiska läget i Europa och höga räntor. Den allmänna orderingången inom branschen och andra omvärldsfaktorer har vägts in i prognosen.

Orderingången minskar för småhus

Under det föregående året minskade totala orderingången för träsmåhus med 47 procent jämfört med året innan, enligt TMF:s statistik. För flerbostadshus prognostiseras 1 717 lägenheter att levereras under 2024, vilket är i paritet med tidigare års leveranser, trots att prognosens träffsäkerhet har varierat.

Ränteprognoser och ytterligare påverkansfaktorer

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert vid TMF, pekar på att den ökade prognosen delvis kan förklaras av marknadens förväntningar på en räntetopp. Kombinationen av räntenivåer och hushållens lånemöjligheter är huvudbekymmer för medlemsföretagen, samtidigt som osäkerheten i omvärlden fortsätter att vara en stark påverkansfaktor på byggsektorn.

Om Trähusbarometern

TMF:s Trähusbarometer ges ut två gånger om året och ger en överblick över beställningar och leveranser samt framtidsperspektiv för sektorn. Nästa upplaga av Trähusbarometern planeras att publiceras i september 2024.


Läs även: Skellefteå Satsar på Energieffektiva Bostäder

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner