Spännande planer för bostäder på västra Backen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Illustration av moderna bostäder i stadsområdet.Backen 61 Illustration

Nya bostäder planeras på västra Backen

I västra delen av Backen, längs med Umedalsallén och Sockenvägen, har planer för utveckling av området tagit ett steg framåt. Umeå kommun meddelar att en detaljplan godkänts som möjliggör uppförandet av mellan 220 och 250 bostäder, en förskola samt en fotbollsplan. Läs hela pressmeddelandet.

Detaljer kring planen

Den nya detaljplanen har nu godkänts och är redo att gå vidare till kommunfullmäktige för antagande. Planområdet, som omfattar cirka 220–250 bostäder, innefattar också en förskola samt en fotbollsplan. Bostäder kommer främst att placeras längs Sockenvägen och är tänkta att bestå av flerbostadshus i upp till fyra våningar. En del av området ska även bevaras som naturområde för att hantera dagvatten.

Miakel Berglund om utvecklingsplanerna

Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden, uttrycker positivitet kring planerna och potentialen att kunna erbjuda en variation av bostadsformer. Han kommenterar vidare att trots ett stort antal bostäder, kommer området att vara relativt luftigt med en stor del grönska som bevaras.

Framtida steg

Planen är nu skickad till kommunfullmäktige för antagande. Marken som planområdet omfattar ägs av Umeå kommun och kommer framöver att markanvisas till diverse byggherrar. När dessa projekt kan komma att påbörjas är ännu inte bestämt.


Läs även: ”Nya bostäder vid Grisbacka centrum”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner