Albybergs företagspark: Viktig utveckling för regionen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-20
Bild av Albybergs företagsparkLinus Björkman (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Haninge kommun Foto: Fredrik Hjerling

Nytt steg för Albybergs företagspark

Albybergs företagspark i Haninge kommun tar ett steg framåt i sin utveckling med den nya detaljplanen för del av Alby 1:9, ofta kallad ”restaurangtomten”. Planen, som nyligen vunnit laga kraft, kommer att möjliggöra etablering av cirka 5400 kvadratmeter bruttoarea för verksamheter inom centrum, konferens och idrott. Dessutom planeras 135 parkeringsplatser i områdets norra del.

Viktig utveckling för regionen

”Utvecklingen av Albybergs verksamhetsområde betyder mycket för näringslivet och arbetsmarknaden i södra Stockholmsregionen,” säger Linus Björkman (M), samhällsbyggnadsutskottets ordförande i Haninge kommun. Målet med detaljplanen är att stärka områdets attraktivitet som arbetsplats genom att möjliggöra för verksamheter som butiker, restauranger, kontor samt idrott och konferens.

Denna utveckling är del av kommunens bredare vision att skapa en dynamisk och attraktiv företagspark i Haninge.

Mer information och relaterade länkar

För mer information om detaljplanen för Albyberg, etapp 2 och detaljplanen för del av Alby 1:9 (”Restaurangtomten”), besök Detaljplan för Albyberg, etapp 2 och Detaljplan för del av Alby 1:9, ”Restaurangtomten”.

Om hela pressmeddelandet och ytterligare detaljer, se Haninge kommuns pressrum.


Läs även: Renoveringsprojektet av Lunds Domkyrka – Årets Bygge 2024

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner