Förberedelser för kriser i Burlöv

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-20
Burlöv kommunens logoskafferi

Burlöv förbereder sig inför kriser

I ett initiativ att stärka kommunens beredskap inför olika typer av kriser, vidtar Burlövs kommun åtgärder för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner upprätthålls även under tuffa förhållanden. Enligt Oskar Karlsson, samordnare i kommunen, fokuserar arbetet på förebyggande insatser och planer för att hantera olika kriser effektivt.

Vad innebär detta för Burlövs kommun?

Arbetet innebär en ökad satsning på att säkra funktionaliteten för kritiska verksamheter såsom skolor, äldreomsorg och socialtjänsten. Genom att ha i förväg utarbetade planer för olika krisscenarios kan snabb respons säkerställas, förklarar Oskar Karlsson.

Hur får invånare information vid en kris?

Kommunen planerar att använda sig av olika kanaler såsom Facebook, sin webbplats, och lokala radiokanaler för att nå ut med information till sina invånare under en kris. Dessutom kan invånare även få information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) via dess webbplatser.

Preparations för invånarna

Invånarna uppmanas också att förbereda sig för möjliga krissituationer genom att bland annat ha en försörjning av dricksvatten, en tillförsel av långlivade livsmedel samt alternativa värmekällor. Vikten av egen förberedelse betonas för att kunna stödja dem i sitt samhälle som har svårare att klara sig själva.

För mer information besök Burlövs kommuns officiella webbplats.


Läs även: Innovativt kooperativt LSS-boende i Gällivare

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner