Vårsopning i Örebro: Ansvar för fastighetsägare

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-20
Örebro stadssilhuettDSC 5639 Foto Fredrik Kellen Örebrokommun

Vårsopningen startar i Örebro

I Örebro kommun inleds den årliga vårsopningen den 2 april, om väderförhållandena tillåter. Kommunen prioriterar sopningen av city, cykelbanor och bussleder framför gator i villaområden. Målet är att arbetet ska vara avslutat till mitten av maj, enligt pressmeddelande från Örebro kommun.

Fastighetsägares ansvar

Kommunen uppmanar fastighets- och villaägare att snarast möjligt sopa upp trottoarerna vid sina hus. Sand och grus bör samlas upp och sparas till kommande vinter. De som bor på redan sopade gator ombeds att själva hantera gruset. Tänk även på att tillfälliga parkeringsregler kan förekomma för att underlätta sopningsarbetet.

För mer information besök www.orebro.se/sandupptagning.


Läs även: Planering av nya gång- och cykelbroar på Norra Ön

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner