Korta kötider för allmännyttiga lägenheter

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21

Korta kötider för nya allmännyttiga lägenheter

Att söka en nybyggd lägenhet inom allmännyttan innebär ofta en kort väntetid. Enligt en enkätundersökning från Sveriges Allmännytta har 70 procent av bostadsföretagen som nyligen byggt nya lägenheter kötider under ett år. Denna undersökning visar även på att en tredjedel av bostadsföretagen erbjuder korta kötider även för deras äldre bostadsbestånd. Storstäderna utgör dock ett undantag där kötiden istället ofta överstiger fem år.

Kort väntan i hela landet utom storstäderna

Undersökningen, som är baserad på en enkät skickad till över 300 medlemsföretag, visar att de korta kötiderna inte enbart är begränsade till nybyggda lägenheter. I mindre städer och på landsbygden är det ofta möjligt att få en lägenhet inom ett år, även inom det befintliga bostadsbeståndet.

Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta, påpekar att byggtakten har varit hög de senaste åren, vilket delvis förklarar de korta kötiderna. Dessutom tenderar de högre hyrorna i de nybyggda lägenheterna att begränsa antalet sökande, vilket i sin tur kan leda till kortare köer.

Undantaget: Långa kötider i storstäderna

Trots de generellt korta kötiderna finns det alltjämt bostadsföretag, framförallt i storstäderna, där den genomsnittliga väntetiden är över fem år. Detta speglar de stora variationer som föreligger på den svenska bostadsmarknaden.

Resultaten från Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om allmännyttan och bostadsbyggandet kan ge en ökad förståelse för den nuvarande situationen på bostadsmarknaden och vägleda framtida beslut och åtgärder.

Mer information om undersökningen finns tillgänglig i den fullständiga pressmeddelandet från Sveriges Allmännytta.


Läs även: The title for the chosen URL ”https://www.svenskbyggmarknad.se/2024/03/20/vastervik-bostadsprojekt/” is:

”Spännande bostadsprojekt i Västerviks skärgård”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner