Hyreshöjning i Halland 2024 – Beslut och process

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

Hyreshöjning i Halland fastställd för 2024

Efter att förhandlingarna om nästa års hyror i Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm strandat, har Fastighetsägarna GFR anlitat Hyresnämnden för att nå en lösning. Beslutet innebär att hyrorna i dessa delar av Halland kommer att höjas med upp till 5,8 procent från och med 1 januari 2024.

Retroaktiv höjning efter skiljemannens besked

Fastighetsägarna initierade förhandlingar med en initial yrkan om 11 procent i hyreshöjning. Efter tre månaders diskussioner utan överenskommelse, ansökte organisationen om skiljedom genom den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2023. Skiljemannens rekommendation resulterar nu i hyreshöjningar på mellan 5,3 och 5,8 procent beroende på område, med variationer för Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm.

Fastighetsägarna kommenterar beslutet och poängterar att även om höjningen är högre än tidigare förhandlingsbud, täcker den inte de ökade kostnaderna inom fastighetsbranschen. Per Arbin, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR, uttrycker oro för framtiden. ”Med dessa nivåer finns inte förutsättningar för att kunna förvalta och underhålla hyresrätter på sikt,” säger han.

Processen för tvistlösning

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommer nu att ha två veckor på sig att omvandla skiljemannens beslut till en formell överenskommelse. Skiljedomssystemet, som syftar till att snabba på processen vid tvister, innebär att en skiljeman utnämns inom sex veckor för att avgöra förhandlingarna. Parternas mål är att undvika ytterligare retroaktiva hyreshöjningar för hyresgästerna.

Läs mer om detta i det officiella pressmeddelandet från Fastighetsägarna.


Läs även: Hållbar Renovering av Historisk Fastighet på Haga Kyrkogata 6

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner