Social Hållbarhet i Tomtebo Strand – Visioner i Norr Steg 2

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Illustration av blivande Sjötorget på Tomtebo strand i Umeå. White arkitekterIllustration av blivande Sjötorget på Tomtebo strand i Umeå av White arkitekter

Kreatörer Utformar Framtidens Umeå

Tomtebo strand fokus för social hållbarhet

I ett unikt initiativ har Umeå kommun anlitat ett team av arkitekter, designers, antikvarier och konstnärer för att utforska nya sätt att skapa och bibehålla sociala band i den nya stadsdelen Tomtebo strand. Anna Flatholm, stadsarkitekt vid Umeå kommun, betonade vikten av att social hållbarhet och gemenskap är centrala från start och även bevaras när området utvecklas.

Projektet, som är en del av Visioner i Norr steg 2 och drivs av Rådet för hållbara städer, ser till att ta fram förslag som ska bidra till social hållbarhet i Norrbotten och Västerbotten. Detta sker i ett sammanhang där regionen upplever stora investeringar inom grön industri, teknik och infrastruktur.

Utlysningen, som stänger den 4 april 2023, kommer att avgöra vilka team som får uppdraget att utforma förslag till de involverade kommunerna. De förslag som utvecklas under våren kommer att presenteras under hösten.

Tomtebo strand planeras att bli en nytänkande stadsdel som möter framtidens utmaningar med avseende på hållbar stadsutveckling och innefatta 3000 bostäder samt ett brett spektrum av verksamheter.

Denna insats är ett steg mot att nå målen om en ökad social hållbarhet i Tomtebo strand, som ligger i anslutning till Umeås växande stadskärna.

För mer information, besök den officiella pressmeddelandet.


Läs även: Hållbar Renovering av Historisk Fastighet på Haga Kyrkogata 6

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner