Kalmar satsar på hållbar cykling

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-22
Bild på cykling i KalmarMG 2618C (1)

Kalmar satsar på hållbar cykling

Blir medlem i Svenska cykelstäder för att främja vardagscyklingen

Med ambitionen att göra vardagscyklingen mer attraktiv, har Kalmar kommun nyligen blivit en stolt medlem i Svenska cykelstäder. Detta medlemskap markerar ett betydande steg mot att förbättra och säkra cykeltrafiken i kommunen genom samarbete med andra kommuner, regioner och organisationer.

Genom att ansluta sig till Svenska cykelstäder hoppas Kalmar kommun på att kunna dra nytta av kunskapsutbyte och samverkan, vilket ska bidra till att stärka cyklingen som ett hållbart transportalternativ. ”Att lyfta blicken och samarbeta med andra kommuner är ett bra sätt att bli ännu bättre på att främja cykling”, meddelar Leila Ben Larbi (V), 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen har som långsiktigt mål att 60% av alla resor inom Kalmar ska genomföras med hållbara transportslag senast år 2035, varvid cyklingen spelar en central roll. Johan Frick, mobilitetschef vid samhällsbyggnadskontoret, belyser att det redan pågår och planeras flera satsningar för att öka cykelanvändningen. Det handlar bland annat om att förbättra infrastrukturen, som att bredda gång- och cykelbanor, bygga nya cykelvägar, förbättra cykelparkeringar samt öka trafiksäkerheten på skolvägar.

Arbetet kommer att fortsätta utifrån den nyligen antagna mobilitetsstrategin, som förväntas kompletteras med handlingsplaner för olika trafikslag, inklusive cykling. Medlemskapet i Svenska cykelstäder ger även Kalmar kommun möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och tillsammans verka för ett cykelvänligare och mer hållbart Sverige.

För att läsa mer om initiativet, besök Kalmar kommuns pressmeddelande.


Läs även: Ökade asfaltinvesteringar stärker Växjös infrastruktur

Annons

sportproffsen.se
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner