Ombyggnad av Göteborgs konstmuseum förstärker stadens kulturliv

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25
Gestaltningsbild Göteborg konstmuseumDen nya tillbyggnaden ska uppföras på baksidan av det befintliga museet. Gestaltningsbild Göteborg konstmuseum Bild: Barozzi Veiga

Barozzi Veiga vinner tävling för ombyggnad av Göteborgs konstmuseum

Den internationellt erkända arkitektbyrån Barozzi Veiga har utsetts till vinnare av arkitekttävlingen för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Målet med projektet är att modernisera museet och tillgängliggöra fler utrymmen för allmänheten, samtidigt som man bevarar byggnadens kulturhistoriska värde.

Moderna lösningar i känslig kulturmiljö

Barozzi Veigas förslag, som bär namnet ”Ansikte mot ansikte”, har uppmärksammats för sin förmåga att med respekt och känslighet infoga ett modernt tillägg i den anrika byggnadens ramar. Genom att använda sig av material och färger som harmonierar med den befintliga strukturen, kommer den nya tillbyggnaden att både komplettera och förnya museets ytterdiameter.

Stärkt kulturliv i Göteborg

Genom denna om- och tillbyggnad förstärks Göteborgs konstmuseum som kulturscen, samt bidrar till att stärka Göteborgs position som en stad med ett levande och tillgängligt kulturliv. Projektet har beskrivits som den största kulturpolitiska satsningen i Göteborgs historia och förväntas bli en viktig milstolpe för museumsverksamheten i regionen.

Ny tillbyggnad med besökaren i fokus

Den planerade tillbyggnaden innehåller nya utställningshallar, vilket möjliggör för museet att visa upp dubbelt så mycket konst jämfört med idag. Besökare kommer också att kunna njuta av tidigare stängda områden i byggnaden, som nu omvandlas till publika ytor.

Planerna för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum omfattar även en ombyggnad av huvudentrén för förbättrad tillgänglighet och möjlighet att välkomna fler besökare. Arbetet med att färdigställa detaljplanen pågår och beräknas vara slutfört under 2024, medan den faktiska om- och tillbyggnaden förväntas starta 2027 och stå klar 2031.

För mer information om projektet och arkitektbyrån Barozzi Veigas arbete, se deras webbplats.

För den officiella pressreleasen, besök Mynewsdesk.


Läs även: RO-Gruppen Expanderar till Örebro

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner