Malmö – Tree City of the World

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25
Malmö - Tree City Image220919 bulltoftavagen kirseberg 0313

Malmö utnämnt till Tree City of the World

I ett nyligen avslöjat erkännande har Malmö stad återigen tilldelats titeln Tree City of the World, vilket markerar stadens fortsatta åtagande och framsteg inom trädvård och urbant skogsbruk. Den prestigefyllda utmärkelsen, som är ett samarbete mellan FN:s mat- och jordbruksorganisation och Arbor Day Foundation, lyfter fram städer som leder vägen i att främja och hantera stadsträd.

Vad betyder det att vara en Tree City?

För att kvalificera sig som en Tree City of the World måste en stad uppfylla specifika kriterier som inkluderar att ha en dedikerad budget för trädplantering och skötsel, samt att engagera sig i att utveckla och bevara sitt trädbestånd. Dessa städer måste även visa upp planer för hur de ska fortsätta att utveckla sina urbana skogsområden och höja medvetenheten om trädens betydelse för miljö, hälsa och samhällsvälmående.

Patrick Bellan, trädspecialist på Malmö stads fastighets- och gatukontor, delade sin entusiasm kring utmärkelsen och underströk vikten av Malmös träd för staden. Han påpekade att stadens engagemang för dess träd är en långvarig insats som kräver kontinuerligt arbete och engagemang från både stadens sida och dess invånare.

Vidare arbete och ambitioner

Trots utmärkelsen noterade Bellan att det fortfarande finns arbete att göra, särskilt i termer av att öka trädtäckningen i vissa områden, som villaträdgårdar. Han uppmanade Malmös invånare att reflektera över trädens betydelse och att tänka sig för innan de tar till sågen. Utmärkelsen speglar Malmös långvariga engagemang för sina träd, men även en uppmaning till action för att säkra en grönare och hållbar framtid för staden.

För mer information om Malmö stads åtaganden och åtgärder för att bevara och utveckla sitt urbana skogsbestånd, samt ytterligare upplysningar om utmärkelsen Tree City of the World, besök Tree Cities of the World.


Läs även: ”Innovativt återbruksprojekt minskar koldioxidutsläpp”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner