NCC säkrar avtal för beläggningsarbeten i Stockholm

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25
Bild på beläggningsarbetenEssinge Leden Stockholm Foto: Jon Flobrant / Unsplash

NCC säkrar beläggningsavtal med Stockholm stad

NCC har ingått ett omfattande samarbete med Stockholms stad för att utföra beläggningsarbeten. Avtalet, som är värt cirka 80 miljoner SEK årligen, kommer initialt att löpa under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Startdatum är satt till mars 2024.

Viktigt för stadens infrastruktur

Arbetet omfattar underhåll av stadens gator, gång- och cykelvägar med mera, och är centralt för att upprätthålla en säker och funktionell infrastruktur. Regular maintenance is essential given the impact of weather and traffic. NCC understryker vikten av planering och kommunikation för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt, både för de som arbetar med projekten och för allmänheten.

”Gator och vägar i gott skick är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Vår kompetens och erfarenhet av beläggningsarbeten och ett bra samarbete med Stockholms stad kommer bidra till gator och vägar som är framkomliga för trafikanterna,” kommenterar Tommy Pettersson, Area Manager på NCC Industry.

För ytterligare information och detaljer kring avtalet, se den officiella pressmeddelandet.


Läs även: Innovativt återbruksprojekt minskar koldioxidutsläpp

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner