Radonhot i svenska skolor – Myndigheters ansvar och åtgärder

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-26
Skola i STockholm Foto: Uladzislau Petrushkevich / UnsplashSkola i STockholm Foto: Uladzislau Petrushkevich / Unsplash

Radonproblematik i svenska skolor

I Sverige har höga radonhalter uppmätts i många skolor och förskolor, enligt en nyligen publicerad pressmeddelande från Svensk Radonförening. Statistik från mätningar utförda mellan 2017 och 2020 visar att 40 procent av skolorna har minst ett utrymme med radonhalter över referensnivån på 200 Bq/m³.

Myndigheternas ansvar och åtgärder

Ärendet involverar flera myndigheter där kommunen, normalt via dess miljökontor, ansvarar för radontillsyn i skolor och förskolor. Arbetsmiljöverket kräver även att arbetsgivare bedömer risk för radonexponering. Trots detta pekar Svensk Radonförening på brister i befintlig praxis, inklusive den nya vägledningen från Strålsäkerhetsmyndigheten som saknar krav på mätning i alla markkontaktsklassrum.

Svensk Radonförening efterlyser bättre samarbete mellan myndigheter och mer omfattande åtgärder för att adressera och åtgärda radonproblem i skolor, betonar behovet av helhetsmätningar som täcker både elever och personal. Med cirka 500 radonrelaterade lungcancerfall årligen i Sverige, ser föreningen en tydlig nödvändighet av prioriterade insatser för radonsanering.

Läs även: Peab bygger vårdboende i Åmåls kommun

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner