Bostadsbyggandet 2025: Ljusning, reformer och investeringar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27
Bostadsbygge i StockholmBostadsbygge i Stockholm Foto: Jocke Wulcan / Unsplash

 

Ljusning i bostadsbygget från 2025

Enligt en ny konjunkturprognos från Byggföretagen förutspås en marginell uppgång i bostadsbyggandet från år 2025, driven av kommande räntesänkningar. Prognosen visar på en ökning från 25 600 påbörjade bostäder under år 2024 till 30 000 under år 2025.

Svag uppgång men lång väg kvar

”Det är en liten ökning från en extremt låg nivå. Bostadsbyggandet befinner sig i trappan mellan källaren och första våningen. Det är långt upp till taknocken”, kommenterar Byggföretagens vd, Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen betonar vikten av politiska reformer för att öka takten i bostadsbyggandet ytterligare. Bland annat nämns behovet av att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa friare hyressättning i nyproduktion för att förbättra kalkylerna för både bostadsköpare och byggherrar.

Investeringar i lokaler och anläggningar ökar

Prognosen visar även att bygginvesteringarna i lokaler och anläggningar förväntas öka, från 404 miljarder kronor under 2023 till 424 miljarder 2025. Drivkrafter är främst den gröna omställningen samt behovet av utökad kapacitet för person- och godstrafik.

Trots en svag uppgång i bostadsbygget, förutspås en negativ utveckling i sysselsättningen inom bygg- och anläggningsbranschen, med en minskning av antalet sysselsatta från 381 600 under 2023 till 377 600 under 2025.

För mer information, se det fullständiga pressmeddelandet.

Läs även: Bygginvesteringar i Sverige 2024/2025: En Framtidsutsikt

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner