Brister i fastighetsmäklarutbildningar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-28
Granskning av fastighetsmäklareutbildningarJohan Linde, ordförande för Fastighetsmäklarförbundet

Brister i fastighetsmäklarutbildningar

I en nyligen genomförd granskning av högskoleutbildningar för fastighetsmäklare av Universitetskanslerämbetet (UKÄ) framkommer att sju av tio utbildningar uppvisar brister i kvaliteten. Endast tre utbildningar uppfyllde de högt ställda kraven för högre utbildning inom området. Johan Linde, ordförande för Fastighetsmäklarförbundet (FMF), understryker vikten av att skapa bättre förutsättningar för blivande fastighetsmäklare, framförallt med tanke på den hårda konkurrens som råder inom branschen.

Förbättringar krävs inom de utbildningar som inte uppnått kraven, och dessa kommer att följas upp av UKÄ. Målet är att samtliga utbildningar skall uppnå en standard som motsvarar de yrkeskrav och det konsumentskydd som anges vara av hög vikt i Sverige.

De godkända utbildningarna finns vid Malmö Universitet, Luleå tekniska universitet samt Kungliga Tekniska högskolan. Ytterligare information och detaljer om granskningen finns tillgängliga via Fastighetsmäklarförbundets officiella kanaler.

Källa

Fastighetsmäklarförbundet FMF AB

Läs hela pressmeddelandet här

Läs även: Grönt ljus för Karlstads resecentrum

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner