Stockholm leder i korta resor till fots eller med cykel

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-28
City skyline of StockholmPicture1

Studie visar att 6 av 10 resor kan göras till fots eller med cykel

En unik analys utförd av konsultföretaget Tyréns tillsammans med Telia har visat att nästan 60 procent av alla resor i Sverige är så korta att de kan genomföras gående eller med cykel inom 15 minuter. Denna insikt framkom efter att man analyserat mobildata från cirka 20 miljoner dagliga resor.

Korta resor vanligast i storstäderna

Analysen avslöjar att cirka 57 procent av de studerade resorna är kortare än fyra kilometer, vilket innebär att de kan genomföras på mindre än en kvart till fots eller med cykel. Denna tendens är särskilt vanlig i Sveriges större städer, även om det även på mindre orter visade sig att över hälften av alla resor är av kort karaktär.

Viktigt att planera för minskad biltrafik

Även om korta resor dominerar, står de enbart för cirka tio procent av de totala körsträckorna. På landsbygden är resorna generellt längre jämfört med i tätbebyggda områden. Jonas Hedlund, mobilitetsexpert på Tyréns och ansvarig för analysen, betonar vikten av transporteffektiv planering för att minska både trafik och utsläpp.

Förändringar i stadsmiljön krävs

Sveriges större städer rankas i skilda grader som femtonminutersstäder, där Malmö och Stockholm utmärker sig med flest korta resor. För att uppnå en hållbar utveckling poängterar Hedlund hur viktigt det är att vardagens mål och service finns inom nära räckhåll för invånarna, särskilt på landsbygden.

Studien, som baseras på runt sju miljarder resor under 2023, är unik eftersom den använder sig av faktisk anonymiserad mobildata, enligt Christian Lewenhaupt på Telia. Detta gör det möjligt att skapa bättre förutsättningar för kommunernas och städernas planering genom att visa faktiska resmönster.

Den använda mobildata representerar hela Sveriges befolkning och skyddar samtidigt individens integritet.

För mer information om studien, besök pressmeddelandet.


Läs även: Hyresvärdar i Stockholm inför klimatcertifiering

sportproffsen.se
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner