Hydroponisk tomatodling – Frövis hållbara satsning

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-02
Foto på hydroponisk tomatodlingDJI 0004

 

Frövi satsar på fossilfri tomatodling

Från och med maj 2024 kommer Frövi att hemma en av Sveriges största tomatodlingar, där cirka 8 000 ton tomater årligen kommer att odlas. Den nya anläggningen, som består av ett 100 000 kvadratmeter stort växthus, utnyttjar spillvärmefrån Billeruds kartongbruk för att skapa optimala tillväxtförhållanden året om. Projektet, som drivs av det svenska företaget WA3RM under namnet Regenergy Frövi, representerar en unik symbios mellan industrin och jordbruket.

Hydroponisk odling och biologisk bekämpning

I det nya växthuset kommer odlingen att ske hydroponiskt, vilket innebär att grödorna odlas utan jord, direkt i näringslösning. För att underlätta pollinering och skydda plantorna mot skadegörare kommer en halv miljon humlor också att introduceras i växthuset. Projektets fokus på hållbarhet och effektiv resursanvändning sträcker sig även till vattenanvändningen, där man värmer upp och kylner vatten i en sluten cykel mellan växthuset och kartongbruket.

En framtid med fler fasiliteter

Utöver det nuvarande växthuset, finns det planer på ytterligare en liknande anläggning, vilket skulle dubbla produktionen. PE Teknik & Arkitektur, som står bakom projekteringen av både det befintliga och det planerade växthuset, betonar att projektets innovativa tillvägagångssätt och starka fokus på hållbarhet och cirkularitet har varit både utmanande och belönande.

För mer information, läs pressmeddelandet.


Läs även: ”Nybron i Härnösand: Peabs spännande Infrastrukturprojekt”


Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner