Zerotude – Revolutionerar Energirenovering med AI

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-02
Smalhus TranebergSmalhus Traneberg Foto Holger Ellgaard Licens: CC BY-SA 3.0

Ny Digital Verktyg Revolutionerar Energirenovering

Zerotude lanserar AI-baserat verktyg för fastighetsbranschen

Med EU:s nya lagkrav om energieffektiva byggnader ställs fastighetsägare inför nya utmaningar. Stordåhd Kommunikation AB rapporterar om lanseringen av Zerotude, ett banbrytande digitalt verktyg som underlättar för fastighetsägare att navigera genom processen med energirenovering. Detta verktyg, utvecklat av Maximilian Deiters och Ricardo Bernardo, använder sig av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att analysera och prioritera renoveringsprojekt baserat på energibesparingspotential, investeringskostnader och klimatmål.

Företaget tar hjälp av begränsade mängder indata, såsom gatuadress och uppgifter från Boverkets Energideklarationsregister, för att skapa digitala tvillingar i form av 3D-modeller av fastigheter. Dessa modeller används sedan för att bedöma och föreslå potentiella åtgärder för energieffektivisering, vilket möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiva beslut för energirenovering.

Zerotude har redan börjat samarbeta med större fastighetsbolag, däribland Wallenstam, Viktoriahem och Lunds Kommunala Fastighetsbolag. Malmö stad har även använt Zerotude för att öka förståelsen för energianvändning och renoveringspotential i stadens fastigheter. Genom att koppla stadens 3D-karttjänster med Boverkets Energideklarationer skapas en visuell och lättbegriplig översikt över energiklasser och potential för energiförbättringar över hela staden, vilket lyfter fram betydande möjligheter för energibesparingar.

Läs även: Hållbart bostadsprojekt i Askim: Trägården’s miljöcertifierade hyresrätter

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner