Raffinaderiet i Lund: Från sockerfabrik till modern arbetsplats

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-03
Bild av Raffinaderiet i LundRaffinaderiets historia.

Historiska Raffinaderiet i Lund blir modern arbetsplats

I Lund har den anrika byggnaden Raffinaderiet, som ursprungligen var en sockerfabrik under 1800-talet, genomgått en omfattande renovering. Nu har byggnaden förvandlats till en modern arbetsplats där historia möter nutid.

Från sockerproduktion till kontorslokaler

Raffinaderiets långa historia började när det byggdes som sockerfabrik och blev en viktig arbetsgivare i Lund. Idag sysslar dock ingen längre med sockerproduktion i de gamla fabrikslokalerna. Istället huserar moderna kontor i den varsamt renoverade byggnaden där Wihlborgs Fastigheter stått för renoveringen.

Under renoveringsprojektet, som avslutades 2022, har man tagit stor hänsyn till byggnadens historiska arv. Många av de ursprungliga detaljerna har bevarats och integrerats med nya, moderna lösningar. Resultatet är unika kontorslokaler som andas både historia och samtida design.

Hållbarhet i fokus

Renoveringen av Raffinaderiet har genomförts med ett starkt fokus på hållbarhet. Bland annat har man strävat efter att göra hållbara materialval och återbruka så mycket som möjligt. Projektet siktar dessutom på att uppnå certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift, vilket är en bekräftelse på att man uppfyller nationella och globala miljömål.

Ett nytt kapitel i Lunds historia

Raffinaderiet i Lund representerar ett nytt kapitel i stadens industrihistoria. Från att ha varit hem åt sockerproduktion och ett flertal andra verksamheter genom historien, har byggnaden nu förvandlats till en dynamisk arbetsplats för nutidens företag. Det är en plats där det förflutna och framtiden möts.

För mer information om Raffinaderiets omvandling, besök Wihlborgs Fastigheter.


Läs även: ”Hållbarhetsfokus i Nybyggnadsprojekt Hämplingen”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner