Utmaningar på Stockholms kontorsmarknad

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-03
ökande vakanser i kontorslandskapetMötesrum Foto: Nastuh Abootalebi / Unsplash licens

Vakanser Ökar på Stockholms Kontorsmarknad

Enligt senaste rapporten från CityMark Analys, har vakansgraden i Stockholms kontorslokaler nått nya höjder. Det har varit en påtaglig ökning av outnyttjade kontorsytor i Stockholm, med särskilt markanta uppgångar i centrala områden som överstiger toppnivåerna under finanskrisen 2008-09.

Fallande Hyresmarknad för Kontorslokaler

Rapporten visar på en minskning i omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler i Stockholm under 2023 jämfört med året innan. Minskningen av antalet hyresavtal och hyrd yta i kvadratmeter har påverkat samtliga områden i Stockholm. Detta gäller både för nyare och äldre fastigheter oavsett läge.

Nya Trender i Hyresmarknaden

Trenden där nyare lokaler och centrala lägen tidigare gynnades verkar ha förändrats. Vakansgraden har ökat jämnt över hela staden och även bland nyare fastigheter. Det antyder en betydande påverkan från pågående lågkonjunktur samt anpassningen till hybridarbete, vilket leder till en minskad efterfrågan på kontorsytor.

Läs hela pressmeddelandet från CityMark Analys för mer detaljerad information.

Läs även: Hållbarhetsfokus i Nybyggnadsprojekt Hämplingen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner