Markförorening i Åkarp – Miljö- och byggavdelningen agerar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Bild på markförorening i ÅkarpDammen i Åkarp 2023 december 4

Markförorening upptäckt i Åkarp

I Åkarp har en markförorening upptäckts i samband med förberedelser för ett nytt stationsområde. Det var under arbetet med utbyggnaden till fyra spår som föroreningen identifierades nära dammen och det gamla stationshuset. Prover som har tagits visar på förekomst av bly, cyanid och kvicksilver i marken. Omfattningen av föroreningen samt dess ursprung är för närvarande okända.

Miljö- och byggavdelningen agerar

Burlövs kommuns miljö- och byggavdelning har tagit emot anmälan om föroreningen och arbetar nu aktivt för att utreda omfattningen samt besluta om vidare åtgärder. Detta innefattar planer för sanering av marken. På grund av upptäckten har arbetet med den planerade bron tillfälligt pausats för att föroreningarna ska kunna hanteras på ett säkert sätt.

Burlövs kommun kommer att stå för kommunikationen kring föroreningen och vidare information kommer att lämnas löpande. För frågor angående föroreningen, adresseras medborgarna till kommunens medborgarservice.

För mer information, läs pressmeddelandet här.


Läs även: Hyreshöjning i Landskrona – Beslutad ökning på 5,55%

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner