Godkännande av bygglov för Lekatten 15

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Bygglov för Lekatten 15Lekatten 15 2 webb. Foto Emelie Nyberg

Bygglovet för Lekatten 15 nu godkänt

En framgångsrik dialog mellan Piteå kommun och BDB fastigheter har lett till att den reviderade ansökan om bygglov för Lekatten 15 nu är godkänd. I mars avslogs den ursprungliga ansökan av Samhällsbyggnadsnämnden eftersom ritningarna inte stämde överens med detaljplanen. Efter en snabb bearbetning och fortsatt dialog har dock en lösning hittats som alla parter är nöjda med.

– Vi har haft en god dialog med BDB fastigheter, och tillsammans hittat fram till en komplettering och en gestaltning som gör att vi bedömer att handlingarna överensstämmer med detaljplanens villkor. Därför har vi kunnat fatta ett snabbt beslut om att bevilja bygglov, säger Rebecka Granström, enhetschef Plan och bygg, Samhällsbyggnad.

Trots det tidigare avslaget har processen skett snabbt och konstruktivt. Både Piteå kommun och BDB fastigheter ser nu fram emot att projektet kan gå vidare och bidra till utvecklingen av området.

Om byggprojektet Lekatten 15

Byggprojektet Lekatten 15 innebär uppförandet av nya bostäder i ett område som är väl ansett och eftertraktat. Efter att den ursprungliga bygglovsansökan avslogs har kommunen och byggherren arbetat nära för att säkerställa att projektet överensstämmer med gällande detaljplan och nu ser alla inblandade med tillförsikt fram emot den kommande utvecklingen.

För mer information om godkännandet av bygglovet och projektet Lekatten 15, se den fullständiga pressmeddelandet.

Läs även: Bygglov avslag för Lekatten 15

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner