Cykelsatsning förbättrar cykelvägar i Södertörn

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
En bild som visar den spännande cykelsatsningen i Södertörn.SVEAB

SVEAB Anläggning utvecklar Ältastråket

En ny cykelsatsning tar form i Södertörn genom Ältastråket längs väg 260. Projektet, beställt av Trafikverket och genomfört av SVEAB Anläggning, syftar till att förbättra förutsättningarna för cyklister i området. Det omfattande arbete som inletts kommer att resultera i totalt 3,7 kilometers nya gång- och cykelvägar fordelt på två huvuddelsträckor.

Första delen av projektet sträcker sig över cirka 3 kilometer inom Älta tätort. Den andra delen, om cirka 700 meter, anläggs från Nacka kvarn/Hästhagen till Nackanäsbron och är en del av en större ansträngning att skapa säkra och tillgängliga vägar för ickemotoriserad trafik. Projektet förväntas vara avslutat till hösten 2026, med målet att underlätta och uppmuntra till cykling som ett hållbart transportalternativ i regionen.

Mer information om projektet

För mer detaljer kring cykelsatsningen i Södertörn och projektet Ältastråket väg 260, besök SVEABS officiella sida om projektet.

Läs även: Skattebefriad energidelning i Tamarinden med solceller

sportproffsen.se
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner