Ny gång- och cykelöverfart vid Södergatsviadukten.

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
cykelöverfart, cykelvägCykelväg Foto: Markus Spiske / Unpslash Licens

Nytt gång- och cykelöverfart vid Södergatsviadukten

I Helsingborg påbörjas arbetet med att bygga en upphöjd gång- och cykelöverfart vid påfarten till Malmöleden från Södergatsviadukten den 8 april. Syftet med åtgärden är att förbättra säkerheten för gående och cyklister vid denna passage. Om allt går enligt planerna ska arbetet vara slutfört den 20 april.

Trafikomläggning under byggtiden

Under byggtiden kommer påfarten till Malmöleden, för trafik som ska svänga österut mot rondellen vid Södra Stenbockgatan, att vara avstängd. Biltrafiken kommer istället att ledas om via Sydhamnsgatan, Gasmästaregatan och Bredgatan. Gång- och cykeltrafik kommer fortfarande att kunna passera platsen under arbetet, men det rekommenderas att välja en annan väg om möjligt.

Mer detaljerad information om byggarbetet kan hittas på Helsingborgs stads webbplats.


Läs även: Cykelsatsning förbättrar cykelvägar i Södertörn

sportproffsen.se
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner