Höjning av hyrorna i Alingsås 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

Hyrorna i Alingsås höjs med 5,7 procent 2024

Efter en tids förhandlingar och en process vid Hyresnämnden har det blivit klart att hyrorna för lägenheter i Alingsås kommer att höjas med 5,7 procent för år 2024, detta exkluderar presumtionshyror. Detta besked kommer efter att Fastighetsägarna GFR tidigare vände sig till Hyresnämnden i syfte att få en skiljeman utsedd som skulle avgöra hyresförhandlingarna om nästa års hyror i staden.

En process som krävt skiljedom

Förhandlingsprocessen startades redan förra hösten då Fastighetsägarna initierade diskussioner om en hyreshöjning på 12 procent i Alingsås. Efter fyra månaders diskussioner utan överenskommelse, nytillämpades den nya lagstiftningen som trädde i kraft 2023. Detta ledde till att en skiljeman blev utsedd för att avgöra tvisten. Skiljemannens rekommendation presenterades sedan, vilket inkluderar höjningar som träder i kraft från början av 2024, vilket betyder att berörda hyresgäster kommer att se en retroaktiv justering av sin hyra.

Lever upp till nya lagkrav

Det nya förfarandet är enligt de lagkrav som införts 2023, där en part kan begära hjälp från Hyresnämnden om förhandlingar inte leder till överenskommelse inom en viss tid. Skiljemannen har nu gett sin rekommendation, och parterna ska inom två veckor komma överens om hur denna ska implementeras konkret, för att undvika ytterligare fördröjningar och osäkerhet för hyresgästerna.

Linda Siverbo, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna GFR, kommenterar att även om höjningen är högre än tidigare diskuterat med Hyresgästföreningen, så täcker den inte de kostnadsökningar som fastighetsbranschen står inför. Hon understryker vikten av att kunna hantera dessa utmaningar för att säkra ett långsiktigt hållbart underhåll av hyresbeståndet.

Mer information om överenskommelsen och dess påverkan på hyresgäster i Alingsås finns tillgänglig här.

Läs även: Hyreshöjningar i Borås och Ulricehamn 2024

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner