Branden på Liseberg Oceana: Skador och Återuppbyggnad

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Bild från tragedin på Liseberg.Oceana Foto: Jesper Wiberg

Branden på Liseberg Oceana Kostar När 500 Miljoner

Den tragiska händelsen den 12e februari 2024, där en brand utbröt i Lisebergs nya vattenvärld Oceana och ledde till förlusten av en medarbetares liv, har resulterat i materiella skador värderade till närmare 500 miljoner kronor. Detta konstateras i samband med Lisebergskoncernens senaste kvartalsrapport.

Omfattande Skador Men Lägre Än Förväntat

Enligt första uppskattningar visade det sig att skadornas omfattning, även om den är avsevärd, faktiskt är lägre än de initiala förväntningarna. Det estimerade värdet på de materiella skadorna uppgår till 484 miljoner kronor. Andreas Andersen, en talesperson för Liseberg, poängterar dock att förlusten av en kollega är den mest kännbara förlusten och inte går att mäta i pengar.

Planer På Återuppbyggnad

Trots de stora skadorna finns det delar av anläggningen som klarat sig relativt oskadda. Dessa inkluderar stora delar av källaren, pool-anläggningen, och lågbyggnadsdelen. Liseberg och NCC har tillsammans tagit fram en första projektplan för återuppbyggnad. Planen inkluderar ett nytt attraktionstorn, en ny takkonstruktion samt nya åkattraktioner. Parallellt pågår arbeten med att rivning och sanering av skadade delar av komplexet.

Inget formellt beslut angående återuppbyggnaden har ännu fattats, men den plan som förväntas vara klar under våren kommer att tjäna som grund för framtida beslut och potentiella entreprenadkontrakt.

För mer information, besök pressmeddelandet från Liseberg.

Läs även: Rivning av Liseberg Oceana efter brand

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner