Stort Byggprojekt På Masthuggskajen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Utsikt över MasthuggskajenBrf NewYork nordväst

Stort Byggprojekt Påbörjas På Masthuggskajen

I Göteborgs livliga Masthuggskajen står något stort på spel när Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen slår ihop sina påsar för att tillsammans uppföra ett av områdets mest ambitiösa byggprojekt. Med en officiell ceremoni den 10 april markerar projektet startskottet för byggnationen som omfattar både bostäder och verksamhetslokaler.

Projektets Innehåll och Ambitioner

Det nya kvarteret planeras innefatta en sockelbyggnad på tre våningar samt två högre huskroppar på 17 respektive 18 våningar. Tillkommer gör 3000 kvadratmeter avsedda för kommersiella lokaler, restauranger och andra verksamheter, utöver 114 lägenheter varav 45 erbjuds som hyresrätter och 69 som bostadsrätter.

Elof Hansson Fastigheter tar på sig ansvaret för de kommersiella lokalerna och hyresrätterna som kommer att etableras i byggnadens nedre nivåer, medan Riksbyggen genom Brf New York fokuserar på bostadsrätterna i de övre delarna av byggnaden.

Första Spadtaget och Framtid

Under den officiella ceremonin för det första spadtaget kommer även kvarterets namngivning att tillkännages. Ceremonin representerar inte bara en början på nybyggnationen men också en framtid där Masthuggskajen fortsätter att utvecklas som en attraktiv plats för såväl boende som näringsliv.

Trots projektets imponerande omfattning är syftet klart: att skapa ett hållbart och attraktivt boende för alla. Det gemensamma projektet mellan Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen visar på en stark tro på Masthuggskajens potential som ett livskraftigt område för framtida generationer.

Läs mer om projektet i pressmeddelandet.

Läs även: Raffinaderiet i Lund: Från sockerfabrik till modern arbetsplats

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner