Sveriges Första Organiska Flödesbatteri: Framtidens Energilösningar

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Organiska flödesbatterier i testning.Illustration över hur ett organiskt flödesbatteri kan se ut i fullskala - utan logotyper

Sveriges första organiska flödesbatteri testas

Under 2024 kommer HSB Living Lab i Göteborg vara platsen för Sveriges första test av ett organiskt flödesbatteri i pilotskala. Nysatsningen drivs av Rivus Batteries i samarbete med Bengt Dahlgren och utgör ett betydande steg mot en mer hållbar och kostnadseffektiv energilagringsteknik.

En Innovation för Framtidens Energi

Det organiska flödesbatteriet utmärker sig genom att använda organiska molekyler som energibärare istället för kritiska metaller. Denna förnybara teknik erbjuder potentiella fördelar såsom lägre kostnader, brandsäkerhet och en lång livslängd. Med en första prototyp som redan visat lovande resultat, markerar projektet ett viktigt framsteg i sökandet efter mer miljövänliga energilösningar. Rivus Batteries siktar på att lansera produkten på marknaden under 2025.

Flera Fördelaktiga Egenskaper

Det nya batteriet kan inte bara bidra till en reducerad miljöpåverkan, men också till en mer stabil och kostnadseffektiv energiförsörjning. Genom att utgå från lättillgängliga organiska material kan tekniken vidareutvecklas för att minska beroendet av importerade kritiska metaller. Dessutom förväntas totala systemkostnaden kunna sänkas med cirka trettio procent.

En Del av Lösningen för Framtidens Energi

Flödesbatterier framstår som en lovande komplementär teknologi i energimarknaden, särskilt i tider av ökande elbehov och framväxande förnybar energiproduktion. Genom att testa tekniken i HSB Living Labs realistiska miljö, tar projektet viktiga steg mot att realisera dess fulla potential.

För mer information, läs hela pressmeddelandet här.

Läs även: Titel: Skattebefriad energidelning i Tamarinden med solceller

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner