Ny cirkulationsplats vid Tomtebo strand i Umeå

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-04
Tomtebo cirkulationsplats.Cirkulationsplats Tomtebovägen

Ny cirkulationsplats byggs i Umeå

I Umeå kommun planeras det för en ny cirkulationsplats på Tomtebovägen/Betongvägen som en del av förberedelserna för utbyggnaden av Tomtebo strand. Med start i mitten av maj 2024 beräknas arbetet fortgå fram till oktober samma år.

Projektet syftar till att underlätta trafikflödet i samband med den kommande utbyggnaden och kommer initialt användas som en infart för byggtrafiken. På sikt blir den en av huvudingångarna till det nya området Tomtebo strand. Under byggnadsperioden kommer en temporär förbifart att anläggas för att minimera störningar i trafiken.

Förberedelser före större utbyggnad

Thomas Nordlander, projektstrateg/samordning vid Umeå kommun, kommenterar att man under byggperioden kommer att upprätta en förbifart för fordonstrafik. Detta för att säkerställa att trafiken kan flyta så smidigt som möjligt genom arbetsområdet. Han understryker vikten av att minimera störningar för trafikanter.

Under arbetet med cirkulationsplatsen kommer även en tillfällig asfalterad väg att anläggas bredvid infarten till Stora Coop. Tillgången till Coop via Betongvägen, samt gång- och cykelvägen längs med Tomtebovägens östra sida, kommer att vara öppen under hela byggperioden.

Planerat schema

Arbetet med cirkulationsplatsen är planerat att påbörjas i mitten av maj och avslutas i oktober 2024. För mer information om projektet och utbyggnaden av Tomtebo strand, besök Umeå kommuns officiella webbplats.

Läs även: Cykelsatsning förbättrar cykelvägar i Södertörn

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner