Nytt avloppsreningsverk med pyrolysteknik i Åkersberga

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-08
Pyrolysis treatment process in action.Bild Margretelund nytt ARV

”`html

Nytt avloppsreningsverk i Åkersberga

Roslagsvatten tar steget framåt med bygget av ett nytt avloppsreningsverk i Margretelund, Åkersberga, som skall betjäna kommunerna Vaxholm och Österåker. Verket, som beräknas vara klart år 2028, kommer att ersätta det nuvarande reningsverket och flera mindre enheter. Detta nya verk är först i Sverige med att använda sig av fullskalig pyrolysbehandling av slam.

Pyrolysteknik för framtiden

Med användning av pyrolysteknik torkas och bryts slammet ner i hög temperatur, vilket ger giftfria växtnäringsprodukter. Denna metod kommer inte bara att förbättra kvaliteten och säkerheten vid hantering av avloppsslam, men även minska behovet av importerat mineralgödsel. Trots att verket officiellt tas i drift först 2027, inleds pyrolysprocessen redan 2026 för att uppfylla villkor för mottaget bidrag från Klimatklivet vid Naturvårdsverket.

Planering för framtiden

Det nya avloppsreningsverket planeras bli ett av Sveriges mest moderna, med den senaste renings- och membrantekniken, hög digitalisering och automatisering samt självförsörjning av el genom solceller. Förutom att reningsprocessen kommer att vara avancerad, planeras även återanvändning av det renade vattnet inom verksamheten.

Projektet genomförs i samverkan med NCC Sverige som totalentreprenör och stöds ekonomiskt av ett bidrag från Naturvårdsverket. Utbyggnaden sker under mark med en park över och beräknas kosta 1,2 miljarder kronor.

Läs mer om projektet i pressmeddelandet

”`
Läs även: Hållbar ombyggnad med återbruk på Fridhemsplan

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner