Spännande utveckling av Slakthusområdet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-08
Gatan Slakthusgatan och byggnader i Slakthusområdet. Johanneshov, Stockholm.Gatan Slakthusgatan och byggnader i Slakthusområdet. Johanneshov, Stockholm. Foto Arild Vågen / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Licens

Startskottet för en Ny Era

I april 2024 markeras början på en ny era för Slakthusområdet med det första spadtaget för en ny gymnasieskola, vilket inte bara är en symbol för utbildningsframsteg utan även för områdets omfattande omvandling. Skolan, som är planerad att öppna 2026, representerar den första kommunala gymnasieskolan som byggs i Stockholm på fyrtio år och kommer att rymma upp till 800 elever över sina 6 000 kvadratmeter stora lokaler.

En Omfattande Vision

Slakthusområdet är en central del av det större projektet Söderstaden, vilket även omfattar Globenområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Projektet är en del av en större plan för att transformera södra Stockholm till en dynamisk och sammanhängande urban miljö. Slakthusområdet ska utvecklas till en levande stadsdel där mat, kultur, och bevarande av historisk miljö är i fokus. Det är en plats där stadens kulturella och matrelaterade arv kommer att lyftas fram i modern tappning.

Boende och Arbetsmöjligheter

Det planeras att bygga cirka 200 000 kvadratmeter BTA i Slakthusområdet, vilket kommer att inkludera kontor, bostäder, och kulturella inrättningar. Projektet kommer att skapa ungefär 14 000 nya arbetsplatser och 3 000 nya bostäder, vilket innebär en betydande utökning av både boende- och arbetsmöjligheter i området. Denna utveckling bidrar inte bara till att möta stadens växande behov av bostäder och arbetsplatser, men även till att stimulera den lokala ekonomin genom nya affärsmöjligheter och tjänster.

Tidsplan och Färdigställande

Det ambitiösa projektet förväntas vara fullständigt färdigställt 2033. Denna omvandling från en industriell bakgrund till en modern och mångfacetterad urban miljö är tänkt att förändra inte bara områdets utseende utan också dess funktion som en central del i Stockholm. Med nya parker och torg, en ny tunnelbanestation, och en blandning av boende och kommersiella utrymmen, blir Slakthusområdet en integrerad del av Söderstaden. Detta projekt sammankopplar de olika områdena till en levande destination som är trygg och tillgänglig för invånare och besökare dygnet runt.

Kulturell och Ekonomisk Transformation

Utöver att förse området med nya bostäder och arbetsplatser, kommer Slakthusområdet också att erbjuda en rikedom av kulturella upplevelser. Parkteatern och kulturarenan Fållan, som är planerade att ha permanenta lokaler i området, är exempel på hur man integrerar kultur och underhållning i stadsmiljön. Dessa tillägg kommer att göra Slakthusområdet till en pulserande kulturell knutpunkt, med regelbundna evenemang och föreställningar som lockar både lokalbefolkningen och turister.

Sammanfattning

Slakthusområdet är bestämt att bli en framträdande del av Stockholm, en plats där historisk charm blandas med modern innovation. Med ett stort antal nya bostäder och arbetsplatser, tillsammans med kulturella och rekreativa aktiviteter, är det tänkt att bli en magnet för både boende och besökare. Detta projekt reflekterar en framtid där stadsdelens unika identitet och kulturella arv tas till vara på och utvecklas till något ännu större, för att möta framtidens behov.

För ytterligare information, se pressmeddelandet.


Läs även: Nytt skolprojekt i Västerås firar första spadtaget

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner