Underhåll av bron över E22 skjuts upp

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-08

Underhåll av bro över E22 skjuts upp

Kalmar kommun meddelar att det planerade underhållet av bron över E22 på Norra vägen/Lindsdalsvägen, som initialt skulle ha inletts denna vecka, nu kommer att skjutas upp till efter sommaren. Ovissheter kring projektet har ledt till beslutet i syfte att minimera påverkan på allmänheten.

Nytt datum ännu ej fastställt

Kommunens projektledare för broar och kajer, John Johansson, förklarar att flera osäkra faktorer riskerar att förlänga arbetets varaktighet. En ny preliminär tidplan pekar mot ett arbetsstart i slutet av augusti, men exakta datum är ännu inte fastställda. Johansson betonar vikten av att allmänheten påverkas så lite som möjligt, varför valet har fallit på att skjuta upp arbetet till efter sommarens semestertider.

För mer information om projektet och uppdateringar kring det nya startdatumet, hänvisas intresserade till Kalmar kommuns officiella pressmeddelande.

Läs även: Ny stål- och träbro invigd vid Lindbacka Bruk

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner