Återbrukande för Gamla Spritfabriken i Eslöv

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-09
Spritfabriken i EslövSpritfabriken i Eslöv Foto: Väsk, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Återbruk i fokus för Gamla Spritfabriken i Eslöv

Den historiska spritfabriken i Eslöv genomgår en stor omvandling. Projektet, som omfattar renovering och utveckling av fabriksområdet, kommer att erbjuda 55 nya bostäder samt kontorslokaler. En väsentlig del av projektet är återanvändning av material och bevarande av byggnadens kulturhistoriska värde.

Om- och tillbyggnad med återbrukt material

Fabriken, som stod färdig 1904 och användes som spritfabrik fram till 1957, har sedan dess haft varierande användning. 2013 köptes fastigheten av Eslövs Bostads AB med syftet att utveckla den till bostäder samtidigt som fabriken bevaras som kulturminne.

Projektet karakteriseras av omfattande återbruk där delar av byggnaden bevaras och renoveras. Gamla byggnadsdelar och material får nya användningsområden i projektet. Tegel, stålfönster och trädelar återanvänds för att behålla fabrikens historiska känsla samtidigt som moderna bostäder och lokaler skapas.

Hållbarhet och samverkan

Återbruket bidrar inte bara till att bevara den historiska karaktären utan också till redovisning av projektets klimatpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp. För att värma kvarteret används fjärrvärme och solceller installeras på taken.

Projektet är ett resultat av en samverkan mellan Eslövs Bostads AB och NCC Sverige AB, där båda parter arbetar tätt tillsammans med både arkitekter och antikvarier för att säkerställa en hållbar och kulturellt värdefull utveckling av området.

Mer information om projektet finns i originalpressmeddelandet: Här.

Läs även: Från oanvända lokaler till attraktiva bostäder – ny rapport om bostäder

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner