GBR tar steg mot minskade klimatutsläpp

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
minskat Klimatutsläpp för golvbranschenRenoverat golv Foto: Golvbranschen

Golvbranschen tar steg för klimatet

Golvbranschen GBR har tagit fram en handlingsplan för att minska sina klimatutsläpp med målet att nå netto noll-utsläpp till 2045. Detta enligt en pressmeddelande den 10 april 2024. Branschen har redan utvecklat en metod för att mäta utsläpp, i samarbete med Svenska Miljöinstitutet IVL, vilket har möjliggjort en första kartläggning av dess totala klimatpåverkan.

Åtgärder riktade mot stora utsläppskällor

Huvudutsläppskällorna som identifierats är transporter, hanteringen av råvaror samt avfallshantering. Med sju konkreta åtgärder i den nya handlingsplanen, som riktar sig mot såväl leverantörer som entreprenörer, siktar Golvbranschen nu på att aktivt minska sitt klimatavtryck. Nästa steg är en uppföljning av branschens totala utsläpp 2025, med resultatpresentation följande år.

Läs även: Bygg- och anläggningssektorns färdplan till 2045: Ett fossilfritt Sverige

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner