Ladda Bilen Bidraget: Halverad Kostnad för Elbilsladdning

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
Ladda Bilen Bidraget logoLaddstation Foto: Roger Starnes Sr / Unsplash licens

 

Vad är ”Ladda Bilen Bidraget”?

”Ladda Bilen Bidraget” är ett statligt finansierat stödprogram som hanteras av Naturvårdsverket. Syftet med programmet är att påskynda installationen av laddningsstationer för elbilar i Sverige genom att erbjuda ekonomiskt stöd. Berättigade enheter som företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan få ett bidrag som täcker 50% av den totala investeringskostnaden för att etablera infrastruktur för elbilsladdning.

Typer av laddningsstationer: Publika och icke-publika

Bidraget skiljer på publika och icke-publika laddstationer. Publika laddstationer är tillgängliga för allmänheten och placeras ofta vid strategiska platser såsom längs vägar, vid köpcentrum eller i allmänna parkeringshus. För dessa ansöker man om bidrag genom ”Klimatklivet” innan installationen påbörjas.

Icke-publika laddstationer är avsedda för en mer begränsad användarkrets, som medlemmar i en bostadsrättsförening eller anställda på ett företag. Här kan man ansöka om bidrag antingen före eller efter att laddstationerna är installerade och klara.

Hur och var ansöker man?

Ansökan om bidrag för både publika och icke-publika laddstationer görs hos Naturvårdsverket. Processen involverar att först inkomma med en ansökan där man uppskattar kostnaden för åtgärden och specificerar fastigheterna där laddningsanordningarna ska installeras. Efter att Naturvårdsverket godkänt ansökan, reserveras medlen i systemet, och en begäran om utbetalning måste sedan inkommas för att erhålla medlen.

När slutar ansökningstiden?

Bidraget är tillgängligt så länge det finns medel att utbetala, och ansökningar behandlas löpande. Det är dock viktigt att begära utbetalning inom tolv månader från att bidraget har beviljats, eller inom tre månader efter att installationen är slutförd.

För vilka är bidraget avsett?

Bidraget är riktat till företag, flerbostadshus som bostadsrättsföreningar, och andra organisationer som planerar att installera laddningsstationer för eget bruk. Detta inkluderar stationer som installeras för föreningens medlemmar, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon. Stödet var tidigare en del av ”Klimatklivet” men har specificerats under nya regler för att förenkla ansökningsprocessen.

Genom att förse flera aktörer med medel för att bygga ut sin laddinfrastruktur bidrar ”Ladda Bilen Bidraget” till en mer hållbar framtid och underlättar övergången till eldrivna transportmedel i hela landet.


Läs även: Laddplatser för Bostadsrättsföreningar och Samfälligheter: En Guide


Reklam för proffsmagasinet och Mekonomen

Laddbox från CTEK – hög kvalitet till bra prisNJORD® GO från CTEK är en hållbar, lätt och portabel allt-i-ett EV-laddare med typ 2-kontakt och laddkapacitet på upp till 11 kW. En fast, slitstark 1,5 meter lång elkabel och en EV-laddkabel på 5 meter medföljer och du ansluter enheter enkelt till CEE-uttaget hemma eller på arbetet för laddning.

Säker och smart laddbox på 11 kW med två T2-uttag och tydliga LED-symboler. Tack vare genomtänkt design är laddboxen installations- och servicevänlig.

Modulär laddbox på 7,4 kW som kan byggas till önskat system genom gruppbildning, baserade på masterenhet med WiFi-modul som enklare laddboxar kan kopplas. Skyddade mot DC-felströmmar och förberedda med dynamisk lastbalansering i flera nivåer.

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner