Vägledning för byggprodukters taxonomikrav

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
Illustration av taxonomi inom byggbranschenEU Flagga Foto: Alexey Larionov / Unsplash

Ny vägledning för byggprodukters taxonomikrav

EU:s taxonomi har som syfte att främja hållbar utveckling genom att definiera vad som anses vara hållbart inom olika sektorer, inklusive byggbranschen. För att stödja företag inom byggsektorn att navigera de nya kraven, har IVL Svenska Miljöinstitutets dotterbolag Basta, i samarbete med Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk, tagit fram en vägledning som klargör hur byggmaterial och produkter ska bedömas för att möta taxonomins standarder.

Viktiga punkter i vägledningen

Vägledningen fokuserar på taxonomins krav på kemiskt innehåll och utsläpp i byggmaterial. Basta har utvecklat sitt system för att inkludera nya kriterier som rör hälso- och miljöfarlighet samt utsläpp av formaldehyd och cancerframkallande organiska föreningar, vilket är i linje med taxonomin.

Praktiskt stöd för företagen

För att underlätta för företagen har Basta uppdaterat sin databas och artikelkort, vilket gör det enklare att bedöma och redovisa om produkter uppfyller de krav som ställs. Detta är ett viktigt steg för materialleverantörer att visa att deras produkter bidrar till en hållbar utveckling.

För mer information om vägledningen och hur den tillämpas, besök Bastas webbsida om EU:s taxonomi.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs även: Expansion av Science Village i Lund

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner