Planerar för modernisering av Kullagården

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-17
En bild av Kullagården.Innergård visionsbild Hälsan 1 Liljewall

Förslag på nya bostäder vid Kullagården

Kävlinge kommun offentliggör planer på att modernisera och utöka Kullagården med ytterligare bostäder och områden för omsorgsverksamhet. Projektförslaget syftar till att skapa ett grönt stadskvarter i centrala Kävlinge, där blandningen av flerfamiljshus och trygghetsboende kan ge plats för fler invånare. Intresserade parter uppmuntras att dela med sig av sina åsikter fram till den 7 maj 2024.

Information om projektförslaget

Annsofie Thuresson, kommunstyrelsens ordförande, betonar vikten av att fånga invånarnas åsikter om förslaget. Specifikationerna inkluderar bevarandet av två befintliga punkthus, medan resterande delar av Kullagården planeras att rivas för att ge rum för ett nytt trygghetsboende samt flerfamiljshus. Omsorgsnämndens ordförande, Patrik Bengtsson, understryker att projektet kommer att möjliggöra moderna och bättre anpassade omsorgslokaler.

Detaljplanens innehåll

  • Bevarande av två punkthus och omvandling av ett till bostadslägenheter.
  • Rivning av befintliga byggnader för uppförande av ett nytt Kullagården.
  • Bostäder och trygghetsboende längs omgivande gator med gröna innergårdar.

Förslaget inkluderar även utveckling av en mindre park vid Kvarngatan/Västra Långgatan som ska fungera som en attraktiv entré till centrum.

Publikt informationsmöte

En möjlighet att lära sig mer och ställa frågor ges under ett informationsmöte den 29 april kl. 17:30 i kommunhuset. Intresserade parter uppmanas att dela med sig av sina synpunkter genom e-tjänsten eller mail fram till den 7 maj.

Mer information om förslaget finns tillgänglig på Kävlinge kommuns hemsida.


Läs även: Skellefteå planerar 200 nya bostäder

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner